Allmänna villkor för arbetstagare (Kandidater) vid användning av digitala plattformen Rixma.
Copyright Rixma Aktiebolag, 556816-5525.

 1. Allmänt
  Rixma Aktiebolag, organisationsnummer 556816-5525 (“Rixma”) tillhandahåller en digital plattform (“Plattformen”) där privatpersoner (“Kandidater”) kan åta sig arbetsuppgifter genom att acceptera arbetstillfällen som Uppdragsgivare annonserat ut genom Rixmas plattform. För att registrera sig som Kandidat måste man vara minst 18 år gammal och registrera sig med Mobilt BankID. Kandidaterna får tillgång till relevanta uppdrag och kan därefter välja att visa intresse för dessa uppdrag genom att acceptera uppdraget och dess omfattning. Genom att lämna en accept på uppdrag eller skapa ett konto i Plattformen accepterar Kandidaten de vid var tid gällande Användarvillkoren (“Villkoren”) för användning av Plattformen. Villkoren finns alltid tillgängliga på Rixmas webbplats.
 1. Användning av tjänsten
  Kandidaten måste fyllt 18 år för att använda tjänsten. Kandidaten är ansvarig för att de namn- och kontaktuppgifter som finns registrerade i Plattformen är korrekta och aktuella. Vidare ansvarar Kandidaten för att dennes personliga profil innehåller korrekt och relevant information om en själv för att uppdragsgivare ska ha möjlighet till goda matchningar för annonserade uppdrag. Rixma har rätt att göra ändringar i Kandidatens profil i syfte att göra den mer relevant och tydlig eller i syfte att ta bort otillåtet eller olämpligt innehåll utan att meddela Kandidaten. Rixma kan även komma att kontakta Kandidaten för att inhämta ytterligare information som av Rixma anses vara relevant för Kandidatens profil.
  Kandidaten ansvarar för att allt innehåll som Kandidaten laddar upp eller på annat sätt genererar i Plattformen inte strider mot svensk lag eller tredje parts rättigheter samt inte upplevs som kränkande eller stötande. Detta gäller även innehållet på andra webbplatser som Kandidaten länkar till i Plattformen. Kandidaten samtycker till att inte efterfråga eller använda inloggningsuppgifter av andra Rixma användare. Kandidaten är ansvarig för förvaring av sitt lösenord på ett säkert sätt.
  Överträdelse mot dessa Villkor kan innebära att uppdragsförfrågan raderas och i allvarliga fall att Kandidaten blir permanent avstängd från Plattformen.
 1. Uppdragsgivarens omdömen av Kandidat
  Kandidaten godkänner att uppdragsgivare kan lämna omdömen om uppdrag som kandidaten utfört. Rixma är inte ansvariga för innehållet i Uppdragsgivarnas omdömen men åtar sig att ej publicera omdömen vars innehåll bryter mot svensk lag. Kandidaten äger inte rätt att begära borttagning eller korrigering av lämnade omdömen, men har alltid möjlighet att höra av sig till Rixma för att framföra åsikter och synpunkter om omdömen som lämnats av Uppdragsgivare.
 1. Omdömen
  Rixma strävar efter att hålla hög kvalitet i Plattformen och förmedla kontakt med seriösa Kandidater till Uppdragsgivare. Därför uppmuntrar Rixma Uppdragsgivare att lämna ett omdöme om Kandidaten efter utfört arbete. Omdömena lämnas i form av 1-5 stjärnor, där en stjärna avser minst bra och fem stjärnor bästa möjliga. Med anledning av detta kan Uppdragsgivaren komma att bli kontaktad av Rixmas Kundservice i syfte att utvärdera Kandidatens arbete. Uppdragsgivare kan även på eget initiativ lämna omdöme om en Kandidat på Rixmas Webbplats.
  För att säkerställa omdömets äkthet skickas önskan om eventuellt omdöme till behörig Uppdragsgivare, vilket är den person som skapade den initiala arbetsordern. Rixma tar ej ansvar för innehåll i omdömen som kan uppfattas som stötande, otillbörligt eller på annat sätt orättvist vare sig från Kandidat eller i svar på omdömen från Uppdragsgivare.
 1. Avbokning
  Kandidaten har rätt att avboka eventuellt inbokat arbete. Detta måste dock ske 24 timmar innan avtalad starttid för aktuellt arbetstillfälle samt genom att meddela Rixmas kundtjänst: info@rixma.se. Rätten att avboka inbokade arbeten kan begränsas om Rixma bedömer att detta missbrukas av Kandidaten. Vid de fall då Rixma bedömer att Kandidaten missbrukat rätten att avboka inbokade arbetstillfällen äger Rixma rätten att stänga av Kandidaten från Plattformen.
 1. Cookies
  Rixma använder cookies för att Tjänsten ska fungera ordentligt och för att analysera hur den kan utvecklas till att bli ännu bättre. I vissa fall använder vi även cookies i marknadsföringssyfte. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder oss av, varför vi använder dem och hur du kan hantera dina inställningar för cookies i vår Cookies-policy (länka till policyn).
 1. Ansvar vid åtagande av tjänster via Rixma
  Rixma är en ren förmedlingstjänst mellan Uppdragsgivare och Arbetstagare (”Kandidater”). Rixma är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Uppdragsgivare och arbetstagare. Det innebär att Rixma inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Kandidat och Uppdragsgivare, t.ex. oenigheter gällande arbetet eller skada.
  Du får inte förfölja, missbruka, kränka, hota, imitera, mobba eller skrämma andra användare i tjänsten.
 1. Kandidatens konto
 • För att kunna använda tjänsten samtycker du till att max ha 1 (ett) konto på Rixma samt att du är den användare du anger dig vara i registrering av kontot.
 • Du får inte använda tjänsten för syften som är olagliga eller otillåtna. Du samtycker även till att följa alla lagar, regler och riktlinjer som gäller för användning av tjänsten.
 • Du som användare äger ensamt ansvar för ditt beteende och för all den information, innehåll eller material som du publicerar, skickar eller visar i tjänsten.
 • När du ser eller använder andras material och information som läggs upp i tjänsten gör du det på egen risk. Rixma ansvarar inte över om du som användare väljer att gå in på eller använda tredjepartsapplikationer, webbplatser eller sidor som länkar från vår tjänst.
 • Rixma har rätt att stänga av eller avsluta ditt konto om Rixma anser att du bryter mot lagen eller missbrukar tjänsten.
 • Allt det som sker mellan dig och andra användare i och utanför tjänsten ansvarar du som användare själv för. Rixma har inte ansvar över avtal, samarbeten, eller andra affärsmässiga förbindelser som du ingår genom att använda tjänsten.
 • Du som användare får inte använda dokumentation, mallar eller annat material i en kommersiell verksamhet som rimligen kan anses vara en verksamhet som konkurrerar med Rixma.
 1. Betalning
  Kandidaten erhåller lön baserad på fakturerat och inkommet belopp med avdrag för skatter och avgifter. Lönen utbetalas till av Kandidaten angivet konto. Kandidaten erhåller lön efter att Företagskunden attesterat och godkänt Kandidatens arbetade timmar.
 1. Sekretess och integritetspolicy
  Rixma skyddar din personliga information med skyddsåtgärder enligt branschstandard, dvs. där det krävs för att utföra dina åtgärder, om det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla dig med våra tjänster och funktioner, om det krävs för att upprätthålla användaravtalet eller skydda Rixmas kunder och besökare eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet. Vi kan dela din information med ditt medgivande eller om lagen kräver det och vi kommer alltid att meddela dig när vi gör betydande ändringar i sekretess och integritetspolicy och användarvillkor.
  Alla kunder och besökare är skyldiga att följa vår sekretess och integritetspolicy samt användarvillkor. Vi samlar information när du använder våra tjänster för att kunna erbjuda en personlig och relevant upplevelse samt ge dig möjlighet att bygga ditt nätverk och ta del av affärsmöjligheter.
  När du skapar ett konto hos Rixma samlar vi information om dig (däribland ditt namn, ålder, e-postadress, kontonummer för utbetalning av lön samt lösenord). Genom att acceptera sekretess och integritetspolicy samt användarvillkoren samtycker du till att dina personuppgifter sparas samt att de uppgifter du anger och bilder du lägger upp då du använder tjänsten sparas.
  För att kunna skapa ett konto på Rixma måste du tillhandahålla åtminstone ditt namn, personnummer, din e-postadress, kontonummer hos bank och/eller ditt mobilnummer samt ett lösenord. Dessutom måste du godkänna vår sekretess och integritetspolicy samt användarvillkor som reglerar vår hantering av din information. Du kan lägga till ytterligare information under registreringsprocessen (t.ex. ort, yrkestitel, referenser och projekt) för att hjälpa dig bygga din profil och tillhandahålla anpassade tjänster (t.ex. uppdateringar, material, relevanta annonser, och karriärmöjligheter). Genom att skapa ett konto är du införstådd med att vi och andra kan identifiera dig genom din profil på Rixma. Vi kan även komma att be om dina kortuppgifter om du köper vissa extratjänster.
  Vi använder annonseringsteknologi och webbsignaler för att samla information. Vi erbjuder olika sätt att avsäga sig målinriktade annonser.
  Vi målinriktar (och mäter prestationen av) annonser till medlemmar, besökare och andra både på och utanför våra tjänster.
  Vi delar inte din personliga information med tredjepartsannonsörer eller annonsnätverk utan ett särskilt tillstånd från dig.
  Vi samlar information från enheten och nätverket du använder för att logga in på våra tjänster.
  Vi kommunicerar med dig via e-post och andra sätt. Vi kan skicka meddelanden till dig angående tillgängligheten av Rixmas tjänster, säkerheten eller andra tjänsterelaterade frågor.
  Vi använder informationen du tillhandahåller som underlag för forskning och utveckling, samt för att göra din upplevelse personlig, relevant och användbar.
  Vi använder informationen och innehållet som du och andra medlemmar tillhandahåller som underlag för forskning och att förbättra våra tjänster i syfte att ge dig och andra medlemmar samt besökare bättre och mer intuitiva upplevelser, samt för att öka medlemsantalet och engagemanget på våra tjänster och underlätta för talanger och entreprenörer att hitta affärsmöjligheter.
  Du är ansvarig för all information du lägger upp på våra tjänster, och detta material kommer att vara synligt för andra.
 1. Ändring av profil, rätt till information
  Du kan ändra din information på Rixma när som helst genom att redigera din profil, ta bort innehåll som du lagt upp eller stänga ditt konto. Du har rätt att kostnadsfritt ta del av ytterligare information vi har gällande ditt konto en gång per år.
 2. Lagring av information
  Vi vill uppmärksamma dig på att vi kan komma att överföra information, inklusive personlig i information, till ett land eller en jurisdiktion som inte har samma dataskyddslagar som i din jurisdiktion. Genom att använda tjänsten samtycker du till att den information som samlas in av tjänsten kan lagras och behandlas i USA och i andra länder.
  Rixma sparar din information så länge ditt konto är aktivt eller det är nödvändigt. Vi kan till exempel spara viss information även efter att du har avslutat ditt konto om det anses nödvändigt för att uppfylla vårt juridiska ansvar, följa gällande regler, lösa tvister, förhindra bedrägerier eller missbruk eller upprätthålla detta avtal.
 1. Personuppgifter
  Rixma är personuppgiftsansvarig och följer Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Rixma samlar in och behandlar uppgifter för att utföra de tjänster Kandidaten och Uppdragsgivaren beställer. Genom undertecknandet av detta avtal samtycker Företagskunden till att Rixma behandlar personuppgifter om denne i enlighet med det ovanstående.
 2. Force majeure
  Rixma har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Rixma kan visa att fel eller skada beror på omständighet utanför Rixmas kontroll som Rixma inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då avtalet träffades och vars följder Rixma inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
 3. Ändring av villkor
  Rixma förbehåller sig rätten att göra förändringar i Villkoren över tid.
 4. Tillämplig lag, Tvist
  Svensk lag utan tillämpning av dess lagvalsregler ska gälla för Avtalet. Tvist som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras vid Skiljeförfarande enligt Lag (1999:116) om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska ske i Stockholm, Sverige.