Rixma för alla

Med tanke på rådande pandemi har vi valt att slopa den mångtaliga prenumerationsavgiften för uppdragsgivare. Det blir med andra ord gratis för uppdragsgivare att ansluta sig till vår bemanningsportal. Att ta detta beslut är en självklarhet för oss i svåra tider som dessa.
Vi kommer även prioritera bemanningen för sjukvården. Detta genom att tillhandahålla sjukvårdspersonal till rabatterat pris så länge som det krävs.

Vi alla vet hur mycket rådande pandemi påverkat arbetsmarknaden och näringslivet negativt. Vår förhoppning är att Rixma ska vara ett komplement till företagare och arbetssökande när det så småningom är dags för oss alla att ställa om till det nya normala. Genom att använda sig av Rixma kommer företag kunna bemanna upp verksamheterna stegvis och successivt med hjälp av våra kompetenta medarbetare och konsulter.